divendres, 16 de novembre de 2012

Voicethread, presentacions col·laboratives i participatives per educació

Vull comentar VoiceThread, una aplicació que recomano per treballar en l'àmbit educatiu i que permet fer converses online entre el continguts originals (PDF, Video, veu, Texte, dibuixos, etc) i els comentaris dels usuaris o alumnes. Els comentaris que també poden ser de Video, Veu, Texte, i Dibuix sobre els continguts.

Com a exemple propi, he afegit parts d'un PDF d'un curs per fer una presentació amb veu sobre les diapositives. Altres usuaris podrien publicar i afegir els seus comentaris sobre el  meu "voicethread". (Un exemple no col·laboratiu es podria obtenir també igual amb un screencast amb veu més una presentació PDF i desprès ser pujat a Youtube. )Crear un compte és un moment i la verisó bàsica és gratuïta.

Per cert, apart de qualsevol navegador amb Flash aquesta aplicació existeix per iOS i per tant està disponible per ipad. 

Documentació en anglès

https://voicethread.com/
https://voicethread.com/support/howto/Basics/