divendres, 15 de novembre de 2013

Utilitzar la cache del navegador amb el nostre servidor

Un altre manera de agilitzar la càrrega de la nostra web és utilitzar la cache del nostre navegador. Afegint una data llunyana per actualitzar diversos fitxers (1 any) farem que no calgui tornar-los a carregar durant 1 any.

Per exemple, amb aquestes directives afegides al fitxer .htaccess.


## EXPIRES CACHING ##

ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 2 days"

## EXPIRES CACHING ##


Recursos
http://gtmetrix.com/leverage-browser-caching.html