divendres, 23 de setembre de 2016

Una tecla del teclat no funciona a Windows : Solució amb AutoHotKey.

Se'm va espatllar (?) la tecla ALT i la tecla ALT GR , i això és molt empipador perquè afecta a lletres com la @, que s'utilitza per escriure adreces d'email i totes aquestes: | @ # [ ] { }, s'utilitzen molt en programació. Potser caldria arreclar el teclat, però he trobat una solució molt útil amb un programa gratuït que es diu AUTOHOTKEY .

AutHotkey pot fer altres coses, però jo només he substituït combinacions de teclat.

Si voleu una solució ràpida i senzilla Windows te un teclat en pantalla molt útil. El podeu engegar en les eines d'accessibilitat (Tecla Windows + U)

Utilitzant un script he pogut substituïr l'escriptura dels símbols que necessiten les combinacions amb ALT i ALTGR

|  correspon a tecla ALT GR +1
@  correspon a tecla ALT GR + 2
# correspon a tecla ALT GR +3
[  correspon a tecla ALT GR +`
]  correspon a tecla ALT GR + +
{  correspon a tecla ALT GR + ´
} correspon a tecla ALT GR + ç

El que he fet és que ara s'escriuen aquests símbols |@#[]{} de la següent manera

|  correspon a tecla ALT GR +1
@  correspon a tecla ALT GR + 2
# correspon a tecla ALT GR +3
[  correspon a tecla ALT GR +`
]  correspon a tecla ALT GR + +
{  correspon a tecla ALT GR + ´
} correspon a tecla ALT GR + ç

Primer cal instalar el programa AutoHotkey, que es baixa d'aqui: https://autohotkey.com/download/ahk-install.exe. 

Un cop instalat cal crear un fitxer script, per exemple autoexecutable amb el nom autohotkey.ahk

I aqui teniu l'script es copia en un fitxer per exemple amb el Notepad de Windows o qualsevol altre editor de texte simple.

; CTRL replaces ALT GR for key combinations for \|@#[]{}
#NoEnv ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
; #Warn ; Enable warnings to assist with detecting common errors.
SendMode Input ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
SetWorkingDir %A_ScriptDir% ; Ensures a consistent starting directory.
#SingleInstance force

;les tecles CTRL ES CANVIEN PER ALT GR 
; en les combinacipons per enviar a pantalla \|@#[]{}
^º::
SendRaw, \
Return

^1::
SendRaw, |
Return

^2::
SendRaw,@
Return

^3::
SendRaw,#
Return

^`::
SendRaw, [
Return

^+::
SendRaw, ]
Return

^´::
SendRaw, {
Return

^ç::
SendRaw, }
Return


Cal executar l'escript fent doble clic sobre l'icona i autohotkey.exe el processa i guarda les combinacions de tecles o dreceres que hem configurat.
Finalmente cal que l'script s'executi per guardar les combinacions de símbols. Per tant, abans de poder utilitzar-lo cal executar-lo cada cop que engeguem l'ordinador.
Inicialització Windows (Windows startup)
La millor solució és que el fitxer autohotkey.ahk estigui al directori  per iniciar Windows . En el meu cas Windows 7, he enganxat una drecera del fitxer de l'script  al directori Inicialització 
(El programa està instal·lat a "C:\Program Files\AutoHotkey\AutoHotkey.exe" i és ell que executa l'script.)