dimarts, 2 de juny de 2009

Agregar pàgines sense RSS a l'agregador de 'feeds'

Una pàgina útil per fer 'feeds' de pàgines web que no en publiquen és Page2Rss. En el nostre agregador (per exemple Google reader) podrem seguir llavors tots el canvis de la pàgina consultada. Page2RSS és molt senzill d'util·litzar. Entra l'adreça de la pàgina de la web a seguir a la casella principal, i afegeix el 'feed' creat al nostre agregador preferit.

Page2RSS

Google Reader