dimarts, 29 de juny de 2010

Dia de l'emprenedor a Barcelona

Ja va passar el dia de l'emprenedor a Barcelona i me demanen la opinió. Opinió que vull compartir aqui. La valoració positiva en quant a continguts. Hi tornaria a anar.

Primer de tot, que els noms de les activitats corresponguin al tipus d'activitat i expliquin el seu contingut. Per exemple, un taller no és una conferència per 400 persones, no?. Cal adjuntar al títol de la activitat un sumari, redactat pels ponents, per conèixer si te interesa per poder seleccionar correctament en una oferta tan amplia. No és temps el que ens sobra. La interferència sonora entre conferències era terrible.
Segon, millora el sistema informàtic de reserves, que va caure el dia abans per cert, i eliminar la pre-reserva. La pre-reserva és inútil si no hi ha control d'accés.
Tercer, potenciar els espais en les xarxes socials, permanents. Es pot conseguir un networking e informació molt útil. En un o dos dies és dificil. Hi havia un sistema online molt rigid per fer networking. Una aplicació online permanent i més efectiva?
Cuart, fer publicitat més enllà de les entitats i les persones vinculades a la organització. L'any passat no vaig saber-ne la data fins que es ja s'havia celebrat. Segur que a molta gent li passa el mateix.

Al fnal de l'enquesta em pregunten quines son les dificultats per emprendre:
  • Creant el pla d'empresa em va sorprendre, la poca informació publicada d'estudis de mercat disponibles i estadístiques tan minses del país sobre tot. Perquè no prediquem la transparència? Adminisitració i grans empreses haurien de fer públiques les seves dades online, agregades i detallades. Naveguem en la foscor. Cal conectar la informació que la empresa ja ha de suministrar a hisenda, i d'altres organismes amb dades reals online dia a dia, per tothom.
  • La burocràcia, segueix sent un obstacle, tot i que es vagi reduïnt. Al final això només beneficia a intermediaris que fan diners aportant poc valor. Tot online i fàcil, tan fàcil com declarar a hisenda.
  • El principal obstacle crec que és cultural i de la falta de formació emprenedora rebuda. Ademés seguim sent un país de funcionaris i treballadors mal pagats i acoquinats.